Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση
ΤΠ-ΠΣ
Κατεύθυνση
ΤΕΠ-ΑΚΕ
ECTS Διδάσκοντες
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων B Ε/Κ Ε  6 Μάγκος Ε.
Τσώχου Α.
Περιγραφή Μαθήματος:
Ασφάλεια Συστήματος: Κακόβουλο Λογισμικό, Ασφάλεια κινητών Συσκευών. Ασφάλεια Δικτύων: Πολιτικές και Τεχνολογίες Ασφάλειας Δικτύων, Ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων Aισθητήρων. Ασφάλεια Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο: Απαιτήσεις Ιδιωτικότητας, Πολιτικές Ενίσχυσης Ιδιωτικότητας, Τεχνολογίες Ενίσχυσης Ιδιωτικότητας (PETs). Ασφάλεια Επικοινωνιών: Υποδομές Δημόσιου Κλειδιού, Αυθεντικοποίηση Απομακρυσμένης Οντότητας, Αυθεντικοποιημένη Εδραίωση Κλειδιού. Ασφάλεια Κατανεμημένων Συστημάτων: Ασφάλεια Μεγάλου Όγκου Δεδομένων.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Προστασία της Ιδιωτικότητας και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Τεχνικά και Νομικά Θέματα, Λαμπρινουδάκης Κ., Μήτρου Λ., Γκρίτζαλης Σ. και Κάτσικας Σ., Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2009
  • Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων – αρχες και εφαρμογες. William Stallings, ΙΩΝ 2012
  • Tipton F. H. and Krause M. (2008) Information Security Management Handbook, 6th Edition, Auerbach Publications Boston, MA, USA
Πληροφορίες – Υλικό: