Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση
ΤΠ-ΠΣ
Κατεύθυνση
ΤΕΠ-ΑΚΕ
ECTS Διδάσκοντες
Βιοπληροφορική B Ε/Κ Ε  6 Βλάμος Π.
Περιγραφή Μαθήματος:
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της δομικής βιολογίας και της γονιδιωματικής: Το κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας, Αμινοξέα, Πρωτεϊνες, Μεθοδολογίες ανάλυσης βιολογικών ακολουθιών, Μοντέλα αναπαράστασης βιολογικών μορίων, Αναγκαιότητα της Βιοπληροφορικής- Ερευνητικό πεδίο – Γνωστικά αντικείμενα, Βασικές αρχές τις Βιοπληροφορικής και της Βιοτεχνολογίας, Αποδοτική οργάνωση βιολογικών δεδομένων, Εφαρμογή μεθόδων υπολογιστικής βιολογίας, Πολυπαραγοντική ανάλυση με χρήση βιοστατιστικών μεθόδων, Δυναμικά συστήματα: Γονιδιακά ρυθμιστικά δίκτυα, Εφαρμογή ντετερμινιστικών και  πιθανοκεντρικών μαθηματικών μοντέλων σε σύγχρονα προβλήματα Βιοπληροφορικής, Μοριακή Προσομοίωση, Μεθοδολογία κλινικών μελετών, Σύγχρονες προσεγγισεις στην αντιμετώπιση νευρολογικών διαταραχών.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Πληροφορίες – Υλικό:
  • Ανακοινώσεις μαθήματος (link με e-class)
  • Υλικό μαθήματος (link με e-class)