Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση ΤEΠ-AKE ECTS Διδάσκοντες
Διαχείριση Λειτουργικών Συστημάτων Α Υ  6 Ανδρόνικος Θ.
Περιγραφή Μαθήματος:
Βασικές έννοιες και αρχές σχεδίασης και υλοποίησης λειτουργικών συστημάτων. Η έννοια της διεργασίας και του νήματος. Χρονοπρογραμματισμός με διεργασίες. Διαχείρισης μνήμης: κύρια και εικονική μνήμη, σελιδοποίηση και αλγόριθμοι αντικατάστασης σελίδων μνήμης. Αδιέξοδο – τι είναι και πως ανιχνεύεται. Ανάνηψη, πρόληψη και αποφυγή αδιεξόδου. Συστήματα αρχείων και καταλόγων. Συστήματα εισόδου/εξόδου και διαχείριση συσκευών. Εικονικές μηχανές (virtual machines).
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Λειτουργικά Συστήματα”, 8η Έκδοση, Stallings William, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, ISBN 978-960-418-481-1, 2014.
  2. “ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ”, 3η Έκδοση, ANDREW S. TANENBAUM, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ISBN 978-960-461-200-0, 2009.
Πληροφορίες – Υλικό: