Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση
ΤΠ-ΠΣ
Κατεύθυνση
ΤEΠ-AKE
ECTS Διδάσκοντες
Εξόρυξη Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης B E  E/K  6  Μυλωνάς Φ.
Περιγραφή Μαθήματος:
Τεχνικές μάθησης: Meta-learning, Βασικές τεχνικές εξόρυξης: αλγόριθμοι k-means, DBSCAN, SVMs, Naive Bayes, Γενετικοί Αλγόριθμοι, RANSAC, Αναγνώριση προτύπων, Νευρωνικά δίκτυα, Χωρική και Χρονική Εξόρυξη, Ασάφεια δεδομένων, Μάθηση  πολλαπλών ετικετών, Αποθήκες δεδομένων, θέματα αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP), χρονοσειρές, θέματα απόδοσης αλγόριθμων, Προ-επεξεργασία δεδομένων, οπτικοποίηση,  Επιλογή χαρακτηριστικών, κατάρα διαστατικότητας, τεχνικές deep learning, Προχωρημένα θέματα συσταδοποίησης, κανόνες συσχέτισης, κατηγοριοποίηση, δένδρα απόφασης, Διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας, αλγόριθμοι MapReduce, Hadoop, NoSQL συστήματα, Εξόρυξη στο Web, Γράφοι: Webgraph/directed graphs, αλγόριθμοι pageRank, TrustRank, Από το Web2.0 στο Web3.0, Σημασιολογικός Ιστός, Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, Διασυνδεδεμένα Ανοιχτά Δεδομένα, Σύννεφο, Θέματα Αβεβαιότητας και Ασάφειας, Ασαφή Σύνολα, Ανάλυση Αναφορών, Προχωρημένα Θέματα Διαχείρισης & Αναπαράστασης Γνώσης.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Margaret H. Dunham, “Data mining”, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 960-8105-72-2, 2004
  2. Ronald Brachman, Hector Levesque, “Knowledge Representation and Reasoning”, The Morgan Kaufmann Series in Artificial Intelligence, Morgan Kaufmann Publishers, ISBN: 978-1558609327, 2004
Πληροφορίες – Υλικό:
  • Ανακοινώσεις μαθήματος (link με e-class)
  • Υλικό μαθήματος (link με e-class)