Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση
ΤΠ-ΠΣ
Κατεύθυνση
ΤEΠ-AKE
ECTS Διδάσκοντες
Πληροφορική και Νέα Μέσα B E Ε/Κ  6
Περιγραφή Μαθήματος:
Κοινωνικός Ιστός. Κοινωνικά Δίκτυα. Κοινανικά Μέσα. Crowdsourcing. Επεξεργασία κειμένων στον κοινωνικό ιστό. Εξόρυξη πληροφορίας από κείμενα. Sentiment analysis. Πολυμεσική ανάκτηση πληροφορίας. Τεχνικές ανάκτησης πληροφορίας στα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Twitter). Εισαγωγή στη Σημασιολογία. Διάχυτος υπολογισμός.​ Πολιτισμική πληροφορική. Διαδραστική τέχνη.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Πληροφορίες – Υλικό:
  • Ανακοινώσεις μαθήματος (link με e-class)
  • Υλικό μαθήματος (link με e-class)