Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση
ΤΠ-ΠΣ
Κατεύθυνση
ΤEΠ-AKE
ECTS Διδάσκοντες
Πληροφορική στην Εκπαίδευση B E E/K  6 Βλάμος Π.
Περιγραφή Μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της  ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση. Τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζει η ύλη του μαθήματος είναι: εφαρμογές Η/Υ στην εκπαίδευση, τεχνολογία και διδακτική, διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή, οι θεωρίες μάθησης, θεωρητικές προσεγγίσεις της μάθησης και της ανάπτυξης με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστή, εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδικτύου, επικοινωνία και μάθηση στο διαδίκτυο, τηλεκπαίδευση και μάθηση από απόσταση, ψηφιακές τεχνολογίες πληροφόρησης και γενικές εκπαιδευτικές εφαρμογές τους, ανοικτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, εκπαιδευτικό λογισμικό, σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού, μοντέλα και τα εργαλεία ανάπτυξης, χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για διδακτικούς σκοπούς, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Πληροφορίες – Υλικό:
  • Ανακοινώσεις μαθήματος (link με e-class)
  • Υλικό μαθήματος (link με e-class)