Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση
ΤΠ-ΠΣ
Κατεύθυνση
ΤΕΠ-ΑΚΕ
ECTS Διδάσκοντες
Προγραμματισμός Σημασιολογικού Ιστού B Ε/Κ Ε  6 Στεφανιδάκης Μ.
Περιγραφή Μαθήματος:
Εισαγωγή στον Σημασιολογικό Ιστό και τα Ανοικτά Συνδεδεμένα Δεδομένα. Σημασιολογία και Μεταδεδομένα. Εισαγωγή στην οργάνωση των Σημασιολογικών Δεδομένων. Από το μοντέλο EAV (Entity-Attribute-Value) στους γράφους. Χρησιμοποιώντας Ενιαία Αναγνωριστικά URIs. Resource Description Framework (RDF). RDF Schema (RDFS). Χρήση RDFS και λεξιλογίων RDF. Εισαγωγή στη SPARQL. Ερωτήσεις σε SPARQL endpoints. Πλοήγηση σε Συνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data).
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1.  STEFANIDAKIS, M., ANDRONIKOS, T., PAPADAKIS, I., 2016. ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. [ebook]
    Athens:Hellenic Academic Libraries Link. Available Online at: http://hdl.handle.net/11419/1338
Πληροφορίες – Υλικό: