Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση ΤΠ-ΠΣ ECTS Διδάσκοντες
Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Δεδομένων Α Y  6 Οικονόμου Κ.
Περιγραφή Μαθήματος:
Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο. Βασικά χαρακτηριστικά των δικτύων. Το επίπεδο εφαρμογών, βασικές εφαρμογές. Το επίπεδο μετάδοσης, βασικές αρχές του TCP, της αξιόπιστης μετάδοσης δεδομένων, του ελέγχου ροής και του ελέγχου συμφόρησης. Το επίπεδο δικτύου, αρχές δρομολόγησης, ιεραρχική δρομολόγηση, IP, δρομολόγηση στο Internet, δρομολογητές, αλγόριθμοι δρομολόγησης. Το επίπεδο ζεύξης, τοπικά δίκτυα, ανίχνευση και έλεγχος λαθών, δίκτυα και πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης, το Ethernet, switches. Διαχείριση δικτύων. Βασικές αρχές διαφόρων δικτύων, ασύρματα δίκτυα, κατά περίπτωση δίκτυα, δορυφορικά δίκτυα, δίκτυα αισθητήρων. Υπολογιστικό νέφος και δικτυακά ζητήματα σε κέντρα δεδομένων. Ζητήματα ποιότητας των υπηρεσιών, βελτιστοποίησης της απόδοσης, αύξησης χρόνου ζωής, κατανάλωσης ενέργειας, πρακτικές πράσινες – φιλικές προς το περιβάλλον.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Πληροφορίες – Υλικό:
  • Ανακοινώσεις μαθήματος (link με e-class)
  • Υλικό μαθήματος (link με e-class)