Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση ΤΕΠ-ΑΚΕ ECTS Διδάσκοντες
Τεχνητή Νοημοσύνη Α Y  6
Περιγραφή Μαθήματος:
Εισαγωγή στην τεχνητή Νοημοσύνη. Μηχανική Μάθηση. Δεδομένα. Επιβλεπόμενη Μάθηση. Κατηγοριοποίηση. Μάθηση Βασισμένη στα Παραδείγματα. Δέντρα Αποφάσεων. Στοχαστική Μάθηση. Naive Bayes. Δίκτυα Bayes. Μη επιβλεπόμενη Μάθηση. Ομαδοποίηση. Μεταμάθηση. Αξιολόγηση Μάθησης. Deep learning. O πάγκος εργασίας Weka.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Πληροφορίες – Υλικό:
  • Ανακοινώσεις μαθήματος (link με e-class)
  • Υλικό μαθήματος (link με e-class)