Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση
ΤΠ-ΠΣ
Κατεύθυνση
ΤEΠ-AKE
ECTS Διδάσκοντες
Ψυχαγωγικό Λογισμικό B E Ε/Κ  6 Οικονόμου Κ.
Περιγραφή Μαθήματος:
Εισαγωγή στο Ψυχαγωγικό και στους Εικονικούς Κόσμους. Τεχνολογίες Εικονικών Κόσμων. Το ζήτημα της εμβύθισης του Χρήστη. Είδη Παιχνιδιών και Πλατφόρμες. Βασικά Ψυχαγωγικού Λογισμικού. Προφίλ Παίκτη, Επίδραση του Διαδικτύου στην Εξέλιξη του Ψυχαγωγικού Λογισμικού. Εφαρμογές Εικονικών Κόσμων στη Μάθηση, Εκπαίδευση, και Κοινωνική Αλληλεπίδραση. Θέματα Υγείας, Εθισμού και Βίας στα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια. Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ψυχαγωγικού Λογισμικού. Θέματα Σχεδιασμού Λογισμικού Ψυχαγωγίας. Δημιουργία Περιεχομένου και Κώδικα. Τα Στάδια Ανάπτυξης. Δημιουργία Εικονικού Κόσμου. Εμπλουτισμός Εικονικού Κόσμου και θέματα Απόδοσης-Πιστότητας. Οργάνωση και Διοίκηση ομάδας ανάπτυξης. Τεχνολογίες Λογισμικού για Παιχνίδια. Εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου και κώδικα.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Πληροφορίες – Υλικό:
  • Ανακοινώσεις μαθήματος (link με e-class)
  • Υλικό μαθήματος (link με e-class)