Αλέξανδρος Μερκούρης

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Ενσαρκωμένη αλληλεπίδραση με εκπαιδευτικά ρομπότ: Πώς οι διεπαφές χρήσης επηρεάζουν την ανάπτυξη υπολογιστικής και τεχνολογικής σκέψης

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος (επιβλέπων)

Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Αχιλλέας Καμέας

Περίληψη:

Σύμφωνα με την ενσαρκωμένη θεωρία μάθησης οι σωματικές εμπειρίες και οι φυσικές αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον μέσω των ανθρώπινων αισθήσεων διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη την γνώσης. Επιπρόσθετα κάποιοι ερευνητές και εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι χώρος της εκπαιδευτικής ρομποτικής αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή των αρχών της ενσωματωμένης θεωρίας μάθησης. Η ενσάρκωση μέσω ρομπότ θεωρείται μια ρηξικέλευτη προσέγγιση μέσω τις οποίας μπορούν οι μαθητές να δημιουργήσουν ουσιαστικές συνδέσεις ανάμεσα σε απτές και αφηρήμενες έννοιες. Έχοντας σαν κίνητρο την ενσαρκωμένη θεωρία μάθησης προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε πως διάφορες δραστηριότητες προγραμματισμού για τον έλεγχο ενός ρομπότ χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης μπορούν να επηρεάσουν τους μαθητές στην ανάπτυξη υπολογιστικής και τεχνολογικής σκέψης. Συμπερασματικά η κύρια συνεισφορά τις παρούσας διατριβής είναι η μελέτη εναλλακτικών τρόπων αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον άνθρωπο-ρομπότ στα πλαίσια της ενσαρκωμένη θεωρία μάθησης.