Τμήμα

Κτιριακές Εγκαταστάσεις – Υποδομές

Κτιριακές Εγκαταστάσεις – Υποδομές Το Τμήμα Πληροφορικής στεγάζεται σε τρία ανακαινισμένα κτίρια (Κτίριο Αρεταίος, Κτίριο Γραμματειών (κτίριο 3), Κτίριο Γαληνός) στο παλαιό ψυχιατρείο Κέρκυρας. Εκεί βρίσκονται οι αίθουσες διδασκαλίας για το προπτυχιακό…

Read more...

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του τμήματος Πληροφορικής αποτελεί μέρος της κεντρικής βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και συνδεδεμένη με το πανεπιστημιακό δίκτυο. Σκοπός της είναι να ικανοποιήσει τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες…

Read more...

Υποδομές

Το Τμήμα Πληροφορικής συστεγάζεται με το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, σε δυο ανακαινισμένα κτίρια (Αρεταίος και Νέο Κτίριο) στο παλαιό ψυχιατρείο Κέρκυρας. Εκεί βρίσκονται οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια Η/Υ, η…

Read more...

Προσωπικό

Η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Πληροφορικής διασφαλίζεται από την ύπαρξη διδακτικού, τεχνικού – ερευνητικού αλλά και διοικητικού προσωπικού. Ειδικότερα, το Διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από καταξιωμένους επιστήμονες που διεκπεραιώνουν το διδακτικό και ερευνητικό…

Read more...

Διοίκηση

Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου. Η Διοίκηση του Τμήματος ασκείται από την Συνέλευση που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ…

Read more...

Ίδρυση – Σκοπός

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ με το νόμο υπ’ αριθ. 3255 /2004 και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05. Το Τμήμα δέχεται κάθε χρόνο 100 φοιτητές/τριες…

Read more...

Τμήμα

Πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση του Τμήματος, το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις. Ίδρυση – Σκοπός Διοίκηση Προσωπικό Μέλη ΔΕΠ Μέλη ΕΤΕΠ – ΕΕΔΙΠ Διδάσκοντες Διοικητικό Προσωπικό Υποδομές Βιβλιοθήκη Εργαστήρια Η/Υ…

Read more...

Log In

Create an account