Π.Μ.Σ. "Πληροφορική"

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Πληροφορική” ακαδ. έτους 2017-2018

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Πληροφορική” (ΦΕΚ 2071/29.07.2014, τ. B). Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην…

Read more...

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 αναμορφωμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιοπληροφορική και…

Read more...

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Πληροφορική” του Τμήματος Πληροφορικής για το ακαδ. έτος 2016 – 2017

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Πληροφορική” (ΦΕΚ 2071/29.07.2014, τ. B). Η παρούσα…

Read more...

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο “Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική” ακάδ. έτους 2016 – 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 αναμορφωμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιοπληροφορική και…

Read more...

Παράρτημα Διπλώματος ΠΜΣ

Δείτε συνημμένα τα παραρτήματα διπλώματος  (Diploma Supplement MSc) για τις 2 κατευθύνσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συνημμένα Αρχεία Παράρτημα Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Παράρτημα Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών –…

Read more...

Μαθήματα ΠΜΣ

Τα μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει ο φοιτητής στο Π.Μ.Σ. ορίζονται σε δώδεκα και κατανέμονται ανά εξάμηνο ως εξής: πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) σεμιναριακό μάθημα στο πρώτο εξάμηνο, τρία…

Read more...

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Πληροφορική

Κατεύθυνση: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα Α’ Εξάμηνο Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS 1. Ερευνητικές μέθοδοι 6 2. Τεχνητή Νοημοσύνη 6 3. Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων 6 4. Προχωρημένα Θέματα σε Βάσεις και Δομές…

Read more...

Επικοινωνία ΠΜΣ

Τμήμα Πληροφορικής, Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο ΙΙΙ) Πλατεία Τσιριγώτη 7 Κέρκυρα 49100   Τηλ.: 26610 87760 / 87761 / 87763 Φαξ: 26610 87766 Ε-mail: di-msc@ionio.gr…

Read more...

Log In

Create an account