Π.Μ.Σ. "Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική"

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 αναμορφωμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιοπληροφορική και…

Read more...

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο “Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική” ακάδ. έτους 2016 – 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 αναμορφωμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιοπληροφορική και…

Read more...

ΦΕΚ Ίδρυσης Π.Μ.Σ “Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική” (ΦΕΚ 1338/02.07.2015)

Δείτε το συνημμένο αρχείο με το ΦΕΚ Ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική” που θα ξεκινήσει το ακαδ. έτος 2016 -2017. Συνημμένο Αρχείο ΦΕΚ 1338 / 02.07.2015 τ.…

Read more...

Log In

Create an account