Έρευνα

TraMOOC

Τίτλος: “TraMOOC”  – Μετάφραση για Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Ηorizon 2020 Συνεργαζόμενοι Φορείς: HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN DUBLIN CITY UNIVERSITY THE UNIVERSITY OF EDINBURGH IONIAN UNIVERSITY STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT EASN Technology…

Read more...

Εθνικά Έργα

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει στα παρακάτω Εθνικά Έργα: Πρόγραμμα “ΔΑΚΟΣ” Cloud9 Open Cources PromO(nto)tion ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ eBusiness Forum e-Government Portal of Kefalonia Κτίσματα, Πολιτισμός και Περιβάλλον σε Εικονικό Κόσμο Τουριστικής…

Read more...

Ευρωπαϊκά Έργα

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει στα παρακάτω Ευρωπαϊκά Έργα: TraMOOC PACCiNO D-SPACE SWEB GEONEXT ADRIATinn MAVITRA TARD PELAGOS BIG E-Olive Cultural Unification through Learning and Technology (CULT) EuDML VideoPal S.M.ART.BUIL.T…

Read more...

Συλλογικές Μνήμες μιας Πόλης στο Χώρο και στο Χρόνο

Τίτλος: Συλλογικές Μνήμες μιας Πόλης στο Χώρο και στο Χρόνο Περιγραφή: Στόχος της μελέτης ήταν η διατήρηση της συλλογικής μνήμης μιας πόλης, συγκεκριμένα της πόλης της Κέρκυρας, και η δημιουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα…

Read more...

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Κρατήσεων για Τουριστικά Καταλύματα

Τίτλος: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Κρατήσεων για Τουριστικά Καταλύματα Περιγραφή: Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραμετροποίηση, προσαρμογή, διαμόρφωση και εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος on-line δημοπρασιών μέσω Διαδικτύου για τουριστικά καταλύματα. Το…

Read more...

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Βάσης Προσωπογραφικών Δεδομένων για την κωδικοποίηση, αποδελτίωση και αξιολόγηση των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας

Τίτλος: Ανάπτυξη Διαδικτυακής Βάσης Προσωπογραφικών Δεδομένων για την κωδικοποίηση, αποδελτίωση και αξιολόγηση των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας Περιγραφή: Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν η Ανάπτυξη Διαδυκτιακής Βάσης (Web-based) Προσωπογραφικών Δεδομένων για την κωδικοποίηση,…

Read more...

e-Government Portal of Kefalonia

Τίτλος: e-Government Portal of Kefalonia Περιγραφή: Το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ηλεκτρονική Πύλη Εξυπηρέτησης Πολιτών Ν. Κεφαλληνίας» (e-Government Portal of Kefalonia) με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής…

Read more...

VideoPal

Τίτλος: VideoPal – Asynchronous video link between primary education schools in the USA and Greece Περιγραφή: H έρευνα εξετάζει τις δυνατότητες της ασύγχρονης επικοινωνίας με βίντεο για την διευκόλυνση της διαπολιτισμικής ανταλλαγής. Για το σκοπό αυτό…

Read more...

Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Πλαίσιο της Ψηφιακής Σύγκλισης

Τίτλος: Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Πλαίσιο της Ψηφιακής Σύγκλισης Περιγραφή: Υπηρεσίες που αφορούν στην υποστήριξη λειτουργιών του Ιονίου Πανεπιστημίου όπως οι διοικητικές του υπηρεσίες, οι υπηρεσίες Γραμματείες…

Read more...

Κτίσματα, Πολιτισμός και Περιβάλλον σε Εικονικό Κόσμο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Τίτλος: Κτίσματα, Πολιτισμός και Περιβάλλον σε Εικονικό Κόσμο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιγραφή: Δημιουργία ενός εικονικού κόσμου των σημαντικότερων ιστορικών κτηρίων των Ιονίων Νήσων ώστε να δοθεί η ευκαιρία να αναδειχθούν οι…

Read more...

Log In

Create an account