Φοιτητές

ΕRASMUS +

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα ΕRASMUS + Το πρόγραμμα ERASMUS επιδιώκει την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών. Δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να φοιτήσουν για 1 ως 2 εξάμηνα σε πανεπιστήμια της…

Read more...

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2015 – 2016

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους και κατανέμεται σε δύο αυτοτελή εξάμηνα (Χειμερινό και Εαρινό) Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των…

Read more...

Κριτήρια Επιλογής για το Πρόγραμμα ERASMUS 2015 – 2016

 Κριτήρια Επιλογής φοιτητών για σπουδές στο Πρόγραμμα ERASMUS 2015 – 2016 Η επιλογή των φοιτητών και των αντίστοιχων Πανεπιστημίων υποδοχής γίνεται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο, και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση του…

Read more...

Forrester

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται από το «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας» και αφορά τη δωρεάν πρόσβαση στη δημοσιευμένη έρευνα και τις αναλύσεις της Forrester. Ποιούς αφορά; Η υπηρεσία αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς…

Read more...

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12  οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας παραλαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), μετά από ηλεκτρονική αίτηση.Από το Ακαδημαϊκό έτος 2012-13, το πάσο ενοποιείται με τη…

Read more...

Εύδοξος

Η ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων Εύδοξος υλοποιήθηκε και παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και παρέχει στους φοιτητές πλήρη ενημέρωση για τα διαθέσιμα εγκεκριμένα συγγράμματα των…

Read more...

Δίοδος

Το Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. συμμετέχει στο πρόγραμμα Δίοδος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Μέσω του προγράμματος Δίοδος οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και διδάσκοντες μπορούν να προμηθεύονται σε προνομιακές τιμές ευρυζωνικές προσβάσεις ADSL.…

Read more...

Πίθος

Η υπηρεσία Pithos παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και προσφέρει σε κάθε χρήστη 50GB αποθηκευτικού χώρου online, προσβάσιμα από παντού, πάντοτε, με ασφάλεια, για την προώθηση ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και…

Read more...

Microsoft Dreamspark (MSDNAA)

Microsoft Dreamspark (MSDNAA) Η χρήση της υπηρεσίας αυτής είναι αυστηρά προσωπική και προϋποθέτει την κατοχή λογαριασμού χρήστη και την αποδοχή των όρων χρήσης. Η υπηρεσία αναφανδόν παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας…

Read more...

e-Υπηρεσίες

Ionio Webmail E-Class Αρχείο Φοιτητή – Gramweb Microsoft DreamSpark (MSDNAA) Πίθος Δίοδος Εύδοξος Ακαδημαϊκή ταυτότητα Forrester  …

Read more...

Log In

Create an account