Προπτυχιακές σπουδές

Πρακτική Άσκηση

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης – Επικαιροποιημένη Έκδοση 2016 Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης – Επικαιροποιημένη Έκδοση 2017 Σελίδα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής (http://internship.di.ionio.gr)…

Read more...

Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών

Το Τμήμα Πληροφορικής παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης κορμού μαθημάτων σε αγγλική γλώσσα σε φοιτητές της αλλοδαπής που επιθυμούν να επισκεφθούν το Τμήμα Πληροφορικής μέσω του Erasmus+, τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS…

Read more...

Παράρτημα Διπλώματος

Δείτε συνημμένα τα παραρτήματα διπλώματος  (Diploma Supplement) για τις 2 κατευθύνσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Συνημμένα Αρχεία Παράρτημα Διπλώματος Προπτυχιακών Σπουδών – Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Παράρτημα Διπλώματος Προπτυχιακών Σπουδών – Πληροφοριακά…

Read more...

Προγραμμα Σπουδών 2014 – 2015

Α Εξάμηνο Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 – 2. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2Ε 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5 –…

Read more...

Log In

Create an account