Γ Εξάμηνο

Γ Εξάμηνο

Γ Εξάμηνο Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο 1. Διδακτική της Πληροφορικής 4 4 – 2. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 4 6 2Ε 3. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 4 6 2Ε 4. Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή…

Read more...

Κρυπτογραφία

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Κρυπτογραφία ΜΘ500 Γ Επιλογής  4 – 4 Μάγκος Μ.   Περιγραφή Μαθήματος: Κλασσικοί Αλγόριθμοι – Ασφάλεια και Κρυπτανάλυση. Μονοαλφαβητικοί Αλγόριθμοι Αντικατάστασης: Αλγόριθμος…

Read more...

Διδακτική της Πληροφορικής

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Διδακτική της Πληροφορικής ΘΕ500  Γ Κορμού  4 – 4 Χρυσικόπουλος Β. – Χωριανόπουλος Κ.Βοηθοί: Ηλιούδη Χ. , Γαρνέλη Β.,   Περιγραφή Μαθήματος:…

Read more...

Θεωρία της Πληροφορίας

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Θεωρία της Πληροφορίας ΗΥ030  Γ Επιλογής  4 2Φ 4 Χρυσικόπουλος Β., Αυλωνίτης Μ.   Περιγραφή Μαθήματος: Εντροπία, σχετική εντροπία. Ο δεύτερος νόμος…

Read more...

Στατιστική

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Στατιστική ΜΘ140  Γ Κορμού  4 2Ε 6 Αυλωνίτης Μ.   Περιγραφή Μαθήματος: Θεωρία δειγματοληψίας, Τυχαία δείγματα, Τυχαίοι αριθμοί. Περιγραφή στατιστικών δεδομένων με…

Read more...

Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή ΘΕ400  Γ Κορμού  4 2Φ 6 Χωριανόπουλος Κ.   Περιγραφή Μαθήματος: Ανάγκες χρήστη στο σχεδιασμό των user-interfaces. Ανθρωποκεντρική αποτίμηση και…

Read more...

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΗΥ130  Γ Κορμού  4 2Ε 6 Ανδρόνικος Θ. Περιγραφή Μαθήματος: Εισαγωγή στην έννοια του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Βασικές έννοιες Java –…

Read more...

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΗΥ500  Γ Κορμού  4 2Ε 6 Στεφανιδάκης Μ. Περιγραφή Μαθήματος: Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Ψηφιακή Λογική: συνδυαστικά και ακολουθιακά λογικά…

Read more...

Log In

Create an account