ΣΤ Εξάμηνο

ΣΤ Εξάμηνο

ΣΤ Εξάμηνο Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο 1. Τεχνολογία Λογισμικού 4 6 2Ε 2. Τεχνητή Νοημοσύνη 4 6 2Ε Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) Ώρες ECTS Εργαστήριο…

Read more...

Πρακτική Άσκηση

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Πρακτική Άσκηση  ΣΤ Επιλογής – – 8 Ανδρόνικος Θ. Περιγραφή Μαθήματος: Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών θεσμοθετείται προαιρετική πρακτική άσκηση κατά τη…

Read more...

Μεταγλωττιστές

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Μεταγλωττιστές ΗΥ150  ΣΤ Επιλογής  4 2Ε 4 Στεφανιδάκης Μ. Περιγραφή Μαθήματος: Εισαγωγή στη μεταγλώττιση των προγραμμάτων. Γλώσσες γενικού σκοπού και ειδικές γλώσσες…

Read more...

Αναγνώριση Προτύπων

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Αναγνώριση Προτύπων ΗΥ670  ΣΤ Επιλογής  4 2Ε 4 Αυλωνίτης Μ., Βλάμος Π.   Περιγραφή Μαθήματος: Μέθοδοι και συστήματα αναγνώρισης προτύπων. Όρια στην…

Read more...

Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα ΗΥ260  ΣΤ Επιλογής  4 2Ε 4 Οικονόμου Κ.   Περιγραφή Μαθήματος: Τεχνολογίες RPC, JAVA RMI, CORBA. Προγραμματιστικά Νήματα (Threads),…

Read more...

Ειδικά Θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Ειδικά Θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών  HY345  ΣΤ Επιλογής  4 2Ε 4 Μάγκος E. Τσώχου A. Περιγραφή Μαθήματος: Ειδικά θέματα στην Ασφάλεια Συστήματος: Ασφάλεια…

Read more...

Ανάκτηση Πληροφορίας

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Ανάκτηση Πληροφορίας ΗΥ340 ΣΤ Κατεύθυνση Α.Ε.  4 2Ε 5 Μυλωνάς Φ.   Περιγραφή Μαθήματος: Μοντέλα Ανάκτησης Πληροφορίας. Αυτόματη Ευρετηρίαση και Αποθήκευση Πληροφορίας.…

Read more...

Πολιτιστική Πληροφορική

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Πολιτιστική Πληροφορική ΘΕ600  ΣΤ Κατεύθυνση Α.Ε.  4 2Ε 5 Καρύδης Ι.   Περιγραφή Μαθήματος: Πληροφορική και Πολιτισμός. Ψηφιοποίηση μουσικών συλλογών, ψηφιοποίηση video.…

Read more...

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΗΥ660  ΣΤ Κατεύθυνση Π.Σ.  4 2Φ 5 Καρύδης Ι.   Περιγραφή Μαθήματος: Εισαγωγή στη θεωρία Αποφάσεων, Η φιλοσοφία των…

Read more...

Τεχνολογίες Διαδικτύου

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Τεχνολογίες Διαδικτύου ΗΥ270  ΣΤ Κατεύθυνση Π.Σ.  4 2Ε 5 Τσουμάκος Δ.   Περιγραφή Μαθήματος: Προγραμματισμός στον πελάτη (Client-side programming): HTML, HTML5 και…

Read more...

Log In

Create an account