Ζ Εξάμηνο

Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής  Ζ Επιλογής  4 – 4 Τζαναβάρης Σπ. Περιγραφή Μαθήματος: Η Πληροφορική στην  Εκπαίδευση. Οι  ΤΠΕ ως  μέσο …

Read more...

Ζ Εξάμηνο

Ζ Εξάμηνο Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο 1. Πτυχιακή – 6 – 2. Ηλεκτρονικό Eπιχειρείν 4 6 2Ε Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) Ώρες ECTS Εργαστήριο –…

Read more...

Λογικός Προγραμματισμός

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Λογικός Προγραμματισμός ΗΥ160  Ζ Επιλογής  4 2Ε 4 Στεφανιδάκης Μ., Ανδρόνικος Θ. Περιγραφή Μαθήματος: Διαδικαστικός και δηλωτικός προγραμματισμός. Ο λογικός προγραμματισμός (logic…

Read more...

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Διαχείριση Έργων Πληροφορικής ΔΟ500  Ζ Επιλογής  4 – 4 Σιούτας Σ.   Περιγραφή Μαθήματος: Εισαγωγή, βασικές έννοιες και στόχοι της διαχείρισης έργων.…

Read more...

Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων    Ζ Επιλογής  4 – 4 Τσουμάκος Δ.   Περιγραφή Μαθήματος: Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος θα επικεντρωθούμε…

Read more...

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού & Εικονικοί Κόσμοι

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού & Εικονικοί Κόσμοι ΗΥ700  Ζ Κατεύθυνση Α.Ε.  4 2Ε 5 Οικονόμου Κ.   Περιγραφή Μαθήματος: Ιστορία και εξέλιξη του…

Read more...

Γλωσσική Τεχνολογία

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Γλωσσική Τεχνολογία ΗΥ690  Ζ Κατεύθυνση Α.Ε.  4 2Ε 5 Κερμανίδου Κ.   Περιγραφή Μαθήματος: Υπολογιστική Γλωσσολογία και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Τα χαρακτηριστικά…

Read more...

Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων ΗΥ350  Ζ Κατεύθυνση Π.Σ.  4 2Ε 5 Κουρουθανάσης Π.   Περιγραφή Μαθήματος: Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) επιχειρήσεων- νέες τεχνολογίες στο…

Read more...

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Προσομοίωση και Μοντελοποίηση ΗΥ680  Ζ Κατεύθυνση Π.Σ.  4 2Ε 5 Βλάμος Π., Αυλωνίτης Μ.   Περιγραφή Μαθήματος: Προσομοίωση και εξομοίωση. Δομή και…

Read more...

Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης    Ζ Επιλογής  4 – 4 Μυλωνάς Φ.   Περιγραφή Μαθήματος: Κύκλος Διαχείρισης της Γνώσης, Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης,…

Read more...

Log In

Create an account