Η Εξάμηνο

Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός ΗΥ750  Η Κατεύθυνση Α.Ε.  4 2Ε 5 Μυλωνάς Φ., Στεφανιδάκης Μ. Περιγραφή Μαθήματος: Μοντέλα και δομές πληροφορίας με…

Read more...

Η Εξάμηνο

Η Εξάμηνο Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο 1. Πτυχιακή – 6 – Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο 1. Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών…

Read more...

Πτυχιακή Εργασία

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας (ΠΕ) είναι υποχρεωτική. Η ΠΕ αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες ECTS. Μάθετε περισσότερα…

Read more...

Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων ΗΥ550  Η Επιλογής  4 2Ε 4 Στεφανιδάκης Μ.   Περιγραφή Μαθήματος: Ποσοτική μελέτη απόδοσης των αρχιτεκτονικών στοιχείων που…

Read more...

Παράλληλος Προγραμματισμός

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Παράλληλος Προγραμματισμός  Η Επιλογής  4 2Ε 4 Στεφανιδάκης Μ. Περιγραφή Μαθήματος: Δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος: μια ανάλυση απόδοσης. Κρυφές μνήμες και…

Read more...

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΔΟ600  Η Επιλογής  4 2Ε 4 Κουρουθανάσης Π.   Περιγραφή Μαθήματος: Η δημόσια διοίκηση και το ηλεκτρονικό περιβάλλον, τα κύρια…

Read more...

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης ΗΥ380  Η Επιλογής  4 – 4 Μυλωνάς Φ. – Κερμανίδου Κ.   Περιγραφή Μαθήματος: Αποθήκες Δεδομένων. Εισαγωγή…

Read more...

Απανταχού Υπολογίζειν

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Απανταχού Υπολογίζειν ΗΥ740  Η Επιλογής  4 2Ε 4 Χωριανόπουλος Κ.   Περιγραφή Μαθήματος: Το όραμα του διάχυτου υπολογιστή, ιστορική εξέλιξη και προοπτικές,…

Read more...

Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου ΗΥ730  Η Κατεύθυνση Α.Ε.  4 2Ε 5 Καρύδης Ι.   Περιγραφή Μαθήματος: Μοντελοποίηση του μηχανισμού παραγωγής ομιλίας: Μηχανισμός…

Read more...

Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων ΗΥ360  Η Κατεύθυνση Π.Σ.  4 – 5 Τσώχου Α. Περιγραφή Μαθήματος: Εννοιολογικό υπόβαθρο: αγαθά πληροφοριακών συστημάτων, ευπάθει- ες,…

Read more...

Log In

Create an account