Μέλη ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ

Τεχνικό – Εργαστηριακό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ειδικότητα Φωτογραφία Αλέξανδρος Πανάρετος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ Υποστήριξη Δικτύων & Υπολογιστικών Συστημάτων Γεώργιος Κατωμέρης Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ Εφαρμοσμένα μαθηματικά μοντέλα στην Πληροφορική Άννα Σωτηροπούλου Εργαστηριακό Διδακτικό…

Read more...

Αλέξανδρος Πανάρετος

Ιδιότητα Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ Τμήματος Πληροφορικής Εκπαίδευση BEng Software Engineering, Univerisity of Wales, Aberystwyth MSc E-Commerce Technology, Essex University Ερευνητικά ενδιαφέροντα Διαδικτυακός προγραμματισμός Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Περιεχομένου Κοινωνικά &…

Read more...

Σπύρος Βούλγαρης

Ιδιότητα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) Π.Ε. Τμήματος Πληροφορικής Εκπαίδευση Πτυχίο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό, Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Παναεπιστήμιο   Επικοινωνία Τηλ: +30 26610…

Read more...

Log In

Create an account