Μέλη ΔΕΠ

Διδακτικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό αντικείμενο Φωτογραφία Βασίλειος Χρυσικόπουλος Καθηγητής – Πρύτανης Ι.Π. Πληροφορική – Δίκτυα – Ασφάλεια Πληροφοριών Παναγιώτης Βλάμος Καθηγητής Μαθηματικά με έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών Σπύρος Σιούτας Αναπληρωτής Καθηγητής Δομές και…

Read more...

Αγγελική Τσώχου

Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Εκπαίδευση Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, MSc: «Πληροφοριακά Συστήματα», Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό Δίπλωμα, Ph.D.:…

Read more...

Φοίβος Μυλωνάς

Βαθμίδα Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Αναπαράσταση και Διαχείριση Εννοιολογικού Πλαισίου και Γνώσης Εκπαίδευση Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και  Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π., 2001 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα…

Read more...

Παναγιώτης Κουρουθανάσης

Βαθμίδα Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Εκπαίδευση Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Επιστήμες των Αποφάσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδακτορικό δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα, Τμήμα…

Read more...

Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα Εκπαίδευση Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα”, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό…

Read more...

Σπύρος Σιούτας

Βαθμίδα Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαίδευση Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, MSc: «Τεχνικές εξάλειψης κατανεμημένης πολυπλοκότητας και εφαρμογή τους στη σχεδίαση persistent δομών…

Read more...

Θεόδωρος Ανδρόνικος

Βαθμίδα Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Διαδικτυακός Προγραμματισμός, Παράλληλος Προγραμματισμός και Μοντέλα Υπολογισμού Εκπαίδευση Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών με κατεύθυνση Πληροφορικής από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του…

Read more...

Μάρκος Αυλωνίτης

Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Εφαρμοσμένα Στοχαστικά Μοντέλα Εκπαίδευση Πτυχίο Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μηχανική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή Ερευνητικά ενδιαφέροντα Εφαρμοσμένες στοχαστικές διεργασίες (επιστήμη…

Read more...

Κάτια Λήδα Κερμανίδου

Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στη Γλωσσική Τεχνολογία Εκπαίδευση Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών Διδακτορικό Δίπλωμα με τίτλο διατριβής «Αυτόματη Μάθηση Συντακτικών Εξαρτήσεων και Ανάπτυξη…

Read more...

Εμμανουήλ Μάγκος

Βαθμίδα Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Εκπαίδευση Πτυχίο Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διδακτορικό Δίπλωμα σε “Ασφαλή Ηλεκτρονικά Συστήματα Συναλλαγών μέσω Internet”, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ερευνητικά ενδιαφέροντα Κρυπτογραφικές Τεχνικές στην Ασφάλεια…

Read more...

Log In

Create an account