Μέλη ΔΕΠ

Θεμιστοκλής Έξαρχος

Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Μοντελοποίηση Δεδομένων και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Εκπαίδευση Δίπλωμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Διδακτορικό Δίπλωμα, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ερευνητικά ενδιαφέροντα Μοντελοποίηση και εξόρυξη…

Read more...

Μέλη ΔΕΠ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό αντικείμενο Φωτογραφία Βασίλειος Χρυσικόπουλος Καθηγητής – Πρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου Πληροφορική – Δίκτυα – Ασφάλεια Πληροφοριών Παναγιώτης Βλάμος Καθηγητής – Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής Μαθηματικά με έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών…

Read more...

Αγγελική Τσώχου

Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Εκπαίδευση Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, MSc: «Πληροφοριακά Συστήματα», Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό Δίπλωμα, Ph.D.:…

Read more...

Φοίβος Μυλωνάς

Βαθμίδα Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Αναπαράσταση και Διαχείριση Εννοιολογικού Πλαισίου και Γνώσης Εκπαίδευση Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και  Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π., 2001 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα…

Read more...

Παναγιώτης Κουρουθανάσης

Βαθμίδα Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Εκπαίδευση Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Επιστήμες των Αποφάσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδακτορικό δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα, Τμήμα…

Read more...

Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα Εκπαίδευση Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα”, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό…

Read more...

Εμμανουήλ Μάγκος

Βαθμίδα Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής Γνωστικό Αντικείμενο Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Εκπαίδευση Πτυχίο Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διδακτορικό Δίπλωμα σε “Ασφαλή Ηλεκτρονικά Συστήματα Συναλλαγών μέσω Internet”, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ερευνητικά…

Read more...

Κωνσταντίνος Οικονόμου

Βαθμίδα Αναπληρωτής Καθηγητής Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής Γνωστικό Αντικείμενο Δίκτυα Υπολογιστών Εκπαίδευση Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, MSc in Communication and Signal…

Read more...

Αδαμαντία Πατέλη

Βαθμίδα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας Εκπαίδευση Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜSc in Electronic Commerce, University of Manchester Institute of Science & Technology Διδακτορικό Δίπλωμα “Διακυβέρνηση Στρατηγικών…

Read more...

Μιχαήλ Στεφανιδάκης

Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων Εκπαίδευση Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα τη “Σχεδίαση και Μελέτη Απόδοσης  Παράλληλης Αρχιτεκτονικής Κατανεμημένης Μνήμης”, Πανεπιστήμιο  Πατρών…

Read more...

Log In

Create an account