Διδασκοντες

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ονοματεπώνυμο Μάθημα Φωτογραφία Δημήτριος Ρίγγας Λογικός Προγραμματισμός Μεταγλωττιστές Ιωάννης Μαυρικάκης Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Μαρίνα Μωραΐτου Έξυπνα Περιβάλλοντα και Εφαρμογές Σπυρίδων-Διονύσιος Τζαναβάρης Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής Η διδασκαλία…

Read more...

Log In

Create an account