Διδασκοντες

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ονοματεπώνυμο Μάθημα Φωτογραφία Δημήτριος Ρίγγας Λογικός Προγραμματισμός Μεταγλωττιστές Αντωνία Πλέρου Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής Η διδασκαλία υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ στο…

Read more...

Log In

Create an account