Τμήμα

Διοίκηση

Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Η Διοίκηση του Τμήματος ασκείται από την Συνέλευση που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.

Α/Α Ονοματεπώνυμο Τίτλος Ιδιότητα
1. Βασίλειος Χρυσικόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π.
Πρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου
Μέλος
2. Παναγιώτης Βλάμος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Πρόεδρος
3. Σπυρίδων Σιούτας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
4. Κωνσταντίνος Οικονόμου Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π.
Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής
Μέλος
5. Εμμανουήλ Μάγκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Αναπληρωτής Πρόεδρος
6. Δημήτριος Τσουμάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
7. Παναγιώτης Κουρουθανάσης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
8. Αδαμαντία Πατέλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
9. Φοίβος Μυλωνάς Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
10. Θεόδωρος Ανδρόνικος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
11. Χρήστος Αναγνωστόπουλος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
12. Mάρκος Αυλωνίτης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π Μέλος
13. Μιχαήλ Στεφανιδάκης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
14. Κάτια – Λήδα Κερμανίδου Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
15. Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
16. Αγγελική Τσώχου Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
17. Αλέξανδρος Πανάρετος ΕΔΙΠ, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
18. Σπύρος Βούλγαρης ΕΤΕΠ, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος

 

Log In

Create an account