Τμήμα

Διοίκηση

Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης Βλάμος

Η Διοίκηση του Τμήματος ασκείται από την Προσωρινή Συνέλευση που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Τίτλος Ιδιότητα
1. Βασίλειος Χρυσικόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π.
Πρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου
Μέλος
2. Παναγιώτης Βλάμος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Πρόεδρος
3. Σπυρίδων Σιούτας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
4. Εμμανουήλ Μάγκος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
5. Κωνσταντίνος Οικονόμου Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
6. Παναγιώτης Κουρουθανάσης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
7. Φοίβος Μυλωνάς Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
8. Δημήτριος Τσουμάκος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
9. Θεόδωρος Ανδρόνικος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
10. Χρήστος Αναγνωστόπουλος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
11. Mάρκος Αυλωνίτης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π Μέλος
12. Αδαμαντία Πατέλη Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
13. Μιχαήλ Στεφανιδάκης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
14. Κάτια – Λήδα Κερμανίδου Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
15. Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
16. Αγγελική Τσώχου Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
17. Αλέξανδρος Πανάρετος ΕΔΙΠ, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
18. Σπύρος Βούλγαρης ΕΤΕΠ, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος

 

Log In

Create an account