Τμήμα

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του τμήματος Πληροφορικής αποτελεί μέρος της κεντρικής βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και συνδεδεμένη με το πανεπιστημιακό δίκτυο. Σκοπός της είναι να ικανοποιήσει τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του τμήματος αλλά και της ευρύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://iup.ionio.gr/ στον δικτυακό τόπο της κεντρικής βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Log In

Create an account