Π.Μ.Σ. "Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική"

Κανονισμός Π.Μ.Σ. “Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική”

Δείτε το συνημμένο αρχείο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική»

Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ Βιοπληροφορικής 2016

Log In

Create an account