Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

To Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προσφέρει δύο Πρόγραμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

  1. ΠΜΣ “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ”
  2. ΠΜΣ “ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ”

Log In

Create an account