Έρευνα

Ερευνητικά Προγράμματα

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει τόσο σε Ευρωπαϊκά, όσο και σε Εθνικά Έργα

Log In

Create an account