Σεμινάριο crowfunding για φοιτητές – επαγγελματίες

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, στα πλαίσια λειτουργίας του Corfu Tech Lab το οποίο υποστηρίζεται από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Αμερικάνικης Πρεσβείας, και στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος “Innovation Design Thinking”, διοργανώνει σεμινάριο αναφορικά με τη χρήση της μεθοδολογίας Crowdfunding (συμμετοχικής χρηματοδότησης από το πλήθος) για την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων και έργων. Το crowdfunding προσφέρει τη σημαντική δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων για νέες επιχειρήσεις (startups) αρχικού σταδίου, και καινοτόμα projects που θέλουν να δοκιμάσουν περαιτέρω την ιδέα τους ή να την τελειοποιήσουν.

To σεμινάριο θα λάβει χώρα την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 στις 11.00 – 13.00 στο Corfu Tech Lab της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας (Αγγλικοί Στρατώνες, Παλαιό Φρούριο).

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση για φοιτητές

την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 στις 15.30 – 17.30 θα λάβει χώρα σεμινάριο αναφορικά με τη χρήση της μεθοδολογίας Crowdfunding για Ερευνητές και Επαγγελματίες της Κέρκυρας

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση για επαγγελματίες

Start Time

11:00

Τετάρτη, Μάρτιος 21, 2018

Finish Time

13:00

Τετάρτη, Μάρτιος 21, 2018

Address

Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Leave A Reply