Αγγελική Τσώχου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε Πληροφοριακά Συστήματα από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Jyväskylä στη Φινλανδία, ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Brunel University στην Αγγλία και ως διδάσκουσα με βάση το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι συν-συγγραφέας περισσότερων από 35 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στους τομείς ενδιαφέροντός της. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής 4 επιστημονικών περιοδικών, συμμετείχε στην Επιστημονική Επιτροπή Προγράμματος 25 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και είναι κριτής ερευνητικών εργασιών σε περισσότερα από 50 περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών και μελετητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Πολιτικές Ασφάλειας, Αντιλήψεις Επικινδυνότητας και Ενημερότητα Χρηστών.
 • Ανάλυση Επικινδυνότητας και Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • Πολιτικές Ασφάλειας για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου.
 • Ιδιωτικότητα και Εργαλεία Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας.
 • Ιδιωτικότητα σε Δικτυακές Εφαρμογές Κινητών Συσκευών.
 • Πρότυπα Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας.
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφοριακά Συστήματα.

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Aggeliki Tsohou, Maria Karyda, Spyros Kokolakis. Analyzing the role of cognitive and cultural biases in the internalization of information security policies: Recommendations for information security awareness programs. Computers & Security 52: 128-141 (2015).
 • Aggeliki Tsohou, Maria Karyda, Spyros Kokolakis, Evangelos A. Kiountouzis. Managing the introduction of information security awareness programmes in organisations. EJIS 24(1): 38-58 (2015).
 • Aggeliki Tsohou, Habin Lee, Karim Al-Yafi, Vishanth Weerakkody, Ramzi El-Haddadeh, Zahir Irani, Andrea Ko, Tunç D. Medeni, Luís Miguel Campos. Supporting Public Policy Making Processes with Workflow Technology: Lessons Learned From Cases in Four European Countries. IJEGR 8(3): 63-77 (2012).
 • Aggeliki Tsohou, Maria Karyda, Spyros Kokolakis, Evangelos A. Kiountouzis. Analyzing Trajectories of Information Security Awareness. IT & People 25(3): 327-352 (2012).
 • Aggeliki Tsohou. A Security Standards’ Framework to Facilitate Best Practices’ Awareness and Conformity. Inf. Manag. Comput. Security 18(5): 350-365 (2010).

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)