Εμμανουήλ Μάγκος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και διδακτορικού διπλώματος του ιδίου τμήματος .

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Κρυπτογραφικές Τεχνικές στην Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων.
  • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο.
  • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα σε Κατανεμημένες Εφαρμογές.

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Κρυπτογραφία.
  • Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Panayiotis Kotzanikolaou, Constantinos Patsakis, Emmanouil Magkos, Michalis Korakakis. Lightweight private proximity testing for geospatial social networks. Computer Communications 73: 263-270 (2016).
  • Emmanouil Magkos, Markos Avlonitis, Panayiotis Kotzanikolaou, Michalis Stefanidakis. Toward early warning against Internet worms based on critical-sized networks. Security and Communication Networks 6(1): 78-88 (2013).
  • Mike Burmester, Emmanouil Magkos, Vassilios Chrissikopoulos. Secure and privacy-preserving, timed vehicular communications. IJAHUC 10(4): 219-229 (2012).
  • Emmanouil Magkos. Cryptographic Approaches for Privacy Preservation in Location-Based Services: A Survey. IJITSA 4(2): 48-69 (2011).
  • Spyros Sioutas, Emmanouil Magkos, Ioannis Karydis, Vassilios S. Verykios. Uncertainty for Privacy and 2-Dimensional Range Query Distortion. JCSE 5(3): 210-222 (2011).

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)