Μάρκος Αυλωνίτης

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος του Φυσικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδακτορικού διπλώματος του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε εφαρμοσμένες στοχαστικές διεργασίες, μη-γραμμικά μη-τοπικά προβλήματα και συστήματα αυτοοργάνωσης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Εφαρμοσμένες στοχαστικές διεργασίες (επιστήμη υπολογιστών, μηχανική, περιβάλλον).
  • Συστήματα αυτοοργάνωσης.
  • Εξάπλωση κακόβουλου λογισμικού.
  • Μοντελοποίηση και προσομοίωση δικτύων μεγάλης κλίμακας.

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένα Στοχαστικά Μοντέλα.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Ioannis Karydis, Markos Avlonitis, Konstantinos Chorianopoulos, Spyros Sioutas. Identifying Important Segments in Videos: A Collective Intelligence Approach. International Journal on Artificial Intelligence Tools 23(2) (2014).
  • Ioannis Karydis, Markos Avlonitis, Spyros Sioutas. “Collective intelligence in video user’s activity.” In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, pp. 490-499. Springer, Berlin, Heidelberg, 2012.
  • Markos Avlonitis, Ioannis Karydis, Spyros Sioutas. “Early prediction in collective intelligence on video users’ activity.” Information Sciences 298 (2015): 315-329.

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)