Σπυρίδων Σιούτας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Είναι κάτοχος διπλώματος, Master και διδακτορικού του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε βάσεις δεδομένων, αλγόριθμους και δομές δεδομένων, υπολογιστική γεωμετρία και γραφικά υπολογιστών, ανάκτηση πληροφορίας σε ομότιμα δίκτυα Η/Υ, διαχείριση πληροφορίας και προηγμένα πληροφοριακά συστήματα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι.
 • Υπολογιστική Γεωμετρία και Χωρικές Βάσεις Δεδομένων.
 • Χώρο-Χρονικές και Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων.
 • Κατανεμημένες Δομές Δεδομένων και P2P Συστήματα.
 • Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων σε Συστήματα Υπολογιστικού Νέφους (Cloud).
 • Αποθήκες Δεδομένων και Αλγόριθμοι Εξόρυξης Γνώσης.
 • Χωρικές Δομές Δεδομένων και GIS.

Γνωστικό Αντικείμενο

Δομές και Βάσεις Δεδομένων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Andreas Kanavos, Nikolaos Nodarakis, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Dimitrios Tsolis, Giannis Tzimas. Large Scale Implementations for Twitter Sentiment Classification. Algorithms 10(1): 33 (2017).
 • Aristidis G. Vrahatis, Konstantina Dimitrakopoulou, Andreas Kanavos, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis. Detecting Perturbed Subpathways towards Mouse Lung Regeneration Following H1N1 Influenza Infection. Computation 5(2): 20 (2017).
 • Georgios Drakopoulos, Andreas Kanavos, Ioannis Karydis, Spyros Sioutas, Aristidis G. Vrahatis.
  Tensor-Based Semantically-Aware Topic Clustering of Biomedical Documents. Computation 5(3): 34 (2017).
 • Andreas Kosmatopoulos, Kostas Tsichlas, Anastasios Gounaris, Spyros Sioutas, Evaggelia Pitoura.
  HiNode: an asymptotically space-optimal storage model for historical queries on graphs. Distributed and Parallel Databases 35(3-4): 249-285 (2017).
 • Georgios Drakopoulos, Andreas Kanavos, Phivos Mylonas, Spyros Sioutas. Defining and evaluating Twitter influence metrics: a higher-order approach in Neo4j. Social Netw. Analys. Mining 7(1): 52:1-52:14 (2017).

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)