Θεμιστοκλής Έξαρχος

Επίκουρος Καθηγητής

  • Δίπλωμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μοντελοποίηση και εξόρυξη δεδομένων.
  • Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων με ευφυείς τεχνικές.
  • Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων.
  • Βιοϊατρική πληροφορική.

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μοντελοποίηση Δεδομένων και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)