Θεόδωρος Ανδρόνικος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Είναι κάτοχος διπλώματος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και διδακτορικού διπλώματος από το Ε.Μ. Πολυτεχνείο.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Διαδικτυακός προγραμματισμός.
  • Δυναμικοί αλγόριθμοι για παράλληλα & κατανεμημένα ετερογενή συστήματα.
  • Αλγόριθμοι ερωταποκρίσεων για διαδικτυακά δεδομένα (XML, XPath).
  • Χρονικές (Temporal) λογικές για αυτόματη επαλήθευση και σύνθεση συστημάτων.

Γνωστικό Αντικείμενο

Διαδικτυακός Προγραμματισμός, Παράλληλος Προγραμματισμός και Μοντέλα Υπολογισμού.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Konstantinos Giannakis, Theodore Andronikos, “Membrane automata for modeling biomolecular processes”, Natural Computing, Springer, March 2017, Volume 16, Issue 1, pages 151-163.
  • Konstantinos Giannakis, Georgia Theocharopoulou, Christos Papalitsas, Theodore Andronikos, Panayiotis Vlamos, “Associating ω-automata to Path Queries on Webs of Linked Data”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Elsevier, Volume 51, May 2016, pages 115-123.
  • Konstantinos Giannakis, Christos Papalitsas, Kalliopi Kastampolidou, Alexandros Singh, Theodore Andronikos, “Dominant Strategies of Quantum Games on Quantum Periodic Automata”, Computation (MDPI – Open Access Publishing), Volume 3, Issue 4, 2015, pages 586-599.
  • Konstantinos Giannakis, Theodore Andronikos, “Use of Buchi automata and randomness for the description of biological processes”, International Journal of Scientific World, Science Publishing Corporation, Volume 3, Νο 1, 2015, pages 113-123.
  • Μιχαήλ Στεφανιδάκης, Ιωάννης Παπαδάκης, Θεόδωρος Ανδρόνικος, “ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Μία Πρακτική Προσέγγιση στον Σημασιολογικό Ιστό”, ISBN: 978-960-603-393-3, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)