ΣΤ Εξάμηνο

Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου ΗΥ270  ΣΤ Κατεύθυνση Π.Σ.  4
5
Τσουμάκος Δ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Προγραμματισμός στον πελάτη (Client-side programming): HTML, HTML5 και JavaScript. Προγραμματισμός στον εξυπηρετητή (Server-side programming): Web Servers, δομή και λειτουργία. Η γλώσσα PHP. Βάσεις δεδομένων στο Διαδίκτυο: MySQL, σύνδεση με Apache Web Server, PHP/Python. Web services. Πρωτόκολλο επικοινωνίας SOAP. Μεταδεδομένα στον παγκόσμιο ιστό: XML-JSON. Υπολογιστικά Νέφη (Cloud Computing) και υπηρεσίες τους (Software-as-a-Service – SaaS). Google AppEngine. Επιθέσεις και Ασφάλεια στον Παγκόσμιο Ιστό. Web 2.0, 3.0.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL”, Welling Luke,Thomson Laura, Εκδόσεις Α. Γκιούρδα, ISBN 960-512-357-6, 2005
  2. “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ”, SANJIVA WEERAWARANA, FRANCISCO CURBERA, FRANK LEYMANN, TONY STOREY, DONALD F. FERGUSON, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-086-0, 2008
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account