ΣΤ Εξάμηνο

Πολιτιστική Πληροφορική

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Πολιτιστική Πληροφορική ΘΕ600  ΣΤ Κατεύθυνση Α.Ε.  4
5
Καρύδης Ι.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Πληροφορική και Πολιτισμός. Ψηφιοποίηση μουσικών συλλογών, ψηφιοποίηση video. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες. Μουσειολογία και Πληροφορική. Κυβερνοχώρος, Πολυμέσα και Τέχνη. 3Δ Γραφικά. Εικονική Πραγματικότητα. Ενημέρωση και Επικοινωνία στον Παγκόσμιο Ιστό. ΤΠΕ και Τουρισμός.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Πολιτιστικές βιομηχανίες”, Βερνίκος Ν., Δασκαλοπούλου Σ., Μπαντιμαρούδης Φ., Μπουμπάρης Ν., Παπαγεωργίου Δ.(Επιμ.), Εκδόσεις Κριτική, ISBN 978-960-218-398-4, 2005
  2. “Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς”, Α. Μπούνια, Ν. Νικονάνου, Μ. Οικονόμου, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, ISBN 978-960-471-001-0, 20048
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account