Ζ Εξάμηνο

Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων ΗΥ350  Ζ Κατεύθυνση Π.Σ.  4
5
Κουρουθανάσης Π.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) επιχειρήσεων- νέες τεχνολογίες στο μάνατζμεντ (πληροφοριακά συστήματα & διαδίκτυο, τηλε-εργασία, εικονική επιχείρηση – συνεργασία). Επιχειρηματικές διεργασίες, ανασχεδίαση επιχειρηματικών διεργασιών, ενοποίηση Π.Σ. επιχείρησης, διαχείριση και λειτουργία Π.Σ. Συστήματα Εφοδιασμού (Logistics) – Προσδιορισμός του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων Logistics στη σύγχρονη επιχείρηση. Περιγραφή βημάτων σχεδιασμού και ανάλυσης ενός πληροφοριακού συστήματος Logistics. Η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων μάρκετινγκ με τη βοήθεια των συστημάτων πληροφορικής. Συστήματα συγκέντρωσης και διαχείρισης των πληροφοριών. Διαχείριση γνώσης και εξόρυξη δεδομένων. Γλώσσες τέταρτης γενεάς. Η χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος. Εισαγωγή στην ασφάλεια Π.Σ.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων”, Ιωάννου Γ., Εκδόσεις Σταμούλη, ISBN 978-960-351-634-1, 2006
  2. “Πληροφοριακά συστήματα”, Παπαθανασίου Ελευθέριος Α., Εκδόσεις Γκιούρδας Β., ISBN 978-960-387-801-8, 2008
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account