Ζ Εξάμηνο

Ζ Εξάμηνο

Ζ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Πτυχιακή 6
2. Ηλεκτρονικό Eπιχειρείν 4 6
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Προσομοίωση και Μοντελοποίηση 4 5
2. Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιαστική Αλυσίδα 4 5
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική – Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
 1.  Γλωσσική Τεχνολογία 4 5
2. Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού & Εικονικοί Κόσμοι 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ 4 4
2. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 4 4
3. Λογικός Προγραμματισμός 4 4
4. Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης 4 4
5. Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων στο Διαδίκτυο 4 4
6. Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής 4 4

Log In

Create an account