Η Εξάμηνο

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης ΗΥ380  Η Επιλογής  4
4
Μυλωνάς Φ. – Κερμανίδου Κ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Αποθήκες Δεδομένων. Εισαγωγή στο πρόβλημα της Εξόρυξης Γνώσης. Μεθοδολογίες και Αλγόριθμοι. Εξόρυξη Δεδομένων. Προβλεπτική και περιγραφική εξόρυξη δεδομένων. Κανόνες συσχέτισης (Association Rules). Κατηγοριοποίηση (classification). Δέντρα Απόφασης. k- Πλησιέστεροι γείτονες. Στοχαστική κατηγοριοποίηση. Naive Bayes. Bayes Networks. Συσταδοποίηση. k-Means. Meta-learning. Τεχνικές και Αλγόριθμοι Εξόρυξης Γνώσης. Αποθήκες δεδομένων και τεχνολογία OLAP. Προπαρασκευή δεδομένων για εξόρυξη γνώσης. Φιλτράρισμα. Επιλογή χαρακτηριστικών.  Οπτικοποίηση. Αξιολόγηση εξόρυξης. Ανάλυση χρονολογικών σειρών.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “DATA MINING”, Margaret H. Dunham, Εκδόσεις ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ISBN 960-8105-72-2, 2004
  2. “Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων και τις Αποθήκες Δεδομένων”, Αλ. Νανόπουλος, Γ. Μανωλόπουλος, Εκδόσεις ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ISBN 978-960-6759-17-8, 2008
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account