Α Εξάμηνο ΠΜΣ (ΤΠ-ΠΣ)

Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση ΤΠ-ΠΣ ECTS Διδάσκοντες
Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων   Α Y  6  
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Α. Αξιοποίηση της πληροφορικής από τους οργανισμούς: Σημασία της πληροφορικής στους σύγχρονους οργανισμούς. Στρατηγικός Σχεδιασμός Π.Σ.. Πληροφοριακά συστήματα και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR).
Β. Υιοθέτηση σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων: Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων σε λειτουργικό, διοικητικό και στρατηγικό επίπεδο. Ηλεκτρονικό επιχειρείν και η διαδικτυακή επιχείρηση. Σύγχρονα μοντέλα αξιοποίησης πληροφοριακών πόρων.
Γ. Ανάπτυξη και αξιολόγηση πληροφοριακών πόρων: Μέθοδοι ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής στους οργανισμούς. Αξιολόγηση επενδύσεων σε έργα πληροφορικής. Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και πληροφοριακών πόρων. 
 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 
 
Πληροφορίες – Υλικό:
  • Ανακοινώσεις μαθήματος (link με e-class)
  • Υλικό μαθήματος (link με e-class)

Log In

Create an account