Πρόγραμμα «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  2000-2006
ΜΕΤΡΟ 1.5

Το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει σαν συνεργαζόμενος φορέας μαζί με την Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Αγίου Γεωργίου Κέρκυρας (ΑΝΕΔΑΓ) και το Ινστιτούτο Ελαίας Κέρκυρας στην υλοποίηση του προγράμματος ”Μοντελοποίηση της Δυναμικής Αυτοοργάνωσης και της Καταστολής του πληθυσμού του δάκου σε πραγματικό Οικο-Σύστημα του Δήμου Αγίου Γεωργίου, Κέρκυρας“

Περίληψη έργου:

Ο δάκος είναι ο σοβαρότερος εχθρός της ελαιοπαραγωγής, προκαλώντας κάθε χρόνο πολλές σημαντικές οικονομικές ζημιές, τόσο με την υποβάθμιση των ελαιοκομικών προϊόντων, ελαιόλαδο και βρώσιμες ελιές, όσο και με το κόστος πρόληψης των Δακοπροσβολών με τη συστηματική δακοκτονία κάθε έτος.Η ποσοτική μείωση της ελαιοπαραγωγής λόγω Δάκου, μπορεί να φτάσει έως 30%, ενώ η ποιοτική υποβάθμιση είναι ανυπολόγιστη.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η μοντελοποίηση της εξέλιξης του πληθυσμού του δάκου, χρησιμοποιώντας νέες θεωρητικές και υπολογιστικές μεθόδους οι οποίες έχουν εμφανιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία μόλις την τελευταία δεκαετία, και ειδικότερα χρησιμοποιώντας νέα δυναμικά μοντέλα αυτοοργάνωσης των πληθυσμών και υπολογιστικά συστήματα με ικανότητα επεξεργασίας συστημάτων με πολλούς βαθμούς ελευθερίας.

Κατά την διάρκεια του έργου αναμένεται να συνεργαστούν ερευνητικές ομάδες από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές (Εντομολογία, Γεωπονία, Μοντελοποίηση Σύνθετων Φυσικών Συστημάτων, Στατιστική Επεξεργασία, Διαδραστικά Συστήματα Πληροφορικής) σε συμφωνία με τις σύγχρονες πρακτικές στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, όπου η ανάγκη για την μελέτη σύνθετων δυναμικών συστημάτων αντιμετωπίζεται διεπιστημονικά, δηλαδή με την συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών πεδίων.