Περιγραφή: Δημιουργία ενός εικονικού κόσμου των σημαντικότερων ιστορικών κτηρίων των Ιονίων Νήσων ώστε να δοθεί η ευκαιρία να αναδειχθούν οι ποικίλες ποιοτικές πτυχές του ιστορικού, πολιτιστικού, καλλιτεχνικού πλούτου καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος.