ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διαφήμιση αποτελεί σήμερα έναν από τους χώρους που χαρακτηρίζονται από την μεγαλύτερη διακίνηση χρημάτων. Με το παρόν ερευνητικό έργο προτείνεται η δημιουργία ενός σημασιολογικού θησαυρού (εξελιγμένου λεξικού εννοιών) που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφημιστές σαν βοηθητικό εργαλείο για τον σχεδιασμό καινοτόμων και πετυχημένων διαφημίσεων, που θα λαμβάνει υπόψη του προηγούμενα σποτ αντίστοιχων προϊόντων, καθώς και την αξιολόγησή τους από καταναλωτές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για την υλοποίηση του εργαλείου θα χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, και συγκεκριμένα θα σχεδιαστεί ένα εύχρηστο, διασκεδαστικό βιντεοπαιχνίδι, μέσα από το οποίο θα κληθούν απλοί παίχτες έμμεσα (παίζοντας) να απαντούν σε ερωτήσεις πάνω σε διαφημιστικά βίντεο που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Ο παίχτης, συναγωνιζόμενος άλλους παίχτες και τον χρόνο, θα παραθέτει μέσα από τις απαντήσεις του ένα σύνολο από όρους που θα χαρακτηρίζουν (επισημειώνουν σημασιολογικά) την κάθε διαφήμιση που του προβάλλεται, καθώς και την υποκειμενική του γνώμη σχετικά με αυτή.

Με την βοήθεια ενός προγράμματος ανάπτυξης οντολογιών οι όροι αυτοί θα οργανωθούν σε μια ιεραρχική δομή και θα τους αποδοθούν σημασιολογικά χαρακτηριστικά, σχηματίζοντας ένα θησαυρό που θα τους συσχετίζει σημασιολογικά μεταξύ τους και θα περιέχει και στατιστικά στοιχεία (π.χ. συχνότητα χρήσης όρου, ποσοστά θετικής/αρνητικής αξιολόγησης του βίντεο κλπ). Μια εύχρηστη διεπαφή θα δίνει δυνατότητα πρόσβασης στους διαφημιστές στον θησαυρό οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες: http://di.ionio.gr/hilab/doku.php?id=el:projects

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, ΕΣΠΑ 2007-2013