Περιγραφή: Υπηρεσίες που αφορούν στην υποστήριξη λειτουργιών του Ιονίου Πανεπιστημίου όπως οι διοικητικές του υπηρεσίες, οι υπηρεσίες Γραμματείες κ.τ.λ. Στο τέλος θα υπάρχει σύνδεση με την κεντρική δομή που αναπτύσσεται στο Υπουργείο.