Απόστολος Δεμερτζής

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Δρομολόγηση και εξοικονόμηση ενέργειας σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Κωνσταντίνος Οικονόμου (επιβλέπων)

Δημήτριος Βεργάδος

Μιχαήλ Στεφανιδάκης

Περίληψη:

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να μελετήσει το πρόβλημα του ελλείμματος ενέργειας σε ορισμένες περιοχές του δικτύου (energy hole problem). Το πρόβλημα δημιουργείται σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων μεγάλης κλίμακας (εκατοντάδες ή χιλιάδες αισθητήρες). Σκοπός του δικτύου είναι να συγκεντρωθούν οι μετρήσεις των αισθητήρων σε έναν συγκεκριμένο σημείο, γνωστό και ως απορροφητής (sink). Ανάλογα με τον σχεδιασμό του δικτύου, άλλες φορές το έλλειμμα ενέργειας παρουσιάζεται σε περιοχές μακριά από τον απορροφητή (π.χ. οι μακρινοί κόμβοι μεταδίδουν σε μεγαλύτερες αποστάσεις) και άλλες στην γειτονιά του απορροφητή (π.χ. η διάδοση των μετρήσεων γίνεται με πολλαπλά άλματα, από κόμβο σε κόμβο). Ένα μέρος της έρευνας είναι αφιερωμένο στην θεωρητική μελέτη του φορτίου με το οποίο επιβαρύνονται οι κόμβοι. Ειδικότερα, πως μπορούμε να το περιγράψουμε στατιστικά, πως κατανέμεται σε συνάρτηση με την απόσταση από τον απορροφητή και πως εξαρτάται από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του δικτύου (μέγεθος, επιφάνεια, πυκνότητα κτλ). Ένα δεύτερο μέρος της έρευνας εστιάζεται σε πρακτικές λύσεις άμβλυνσης του προβλήματος. Κυρίως, οι επιπτώσεις που έχει η δρομολόγηση στο πρόβλημα και πως μπορεί να σχεδιαστεί μια δρομολόγηση η οποία να μετριάζει ή να εξαλείφει το πρόβλημα εντελώς.