Δημοσθένης Μακρής

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Ανάκτηση και Εξόρυξη Γνώσης από Μουσικά Συμβολικά Δεδομένα

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου (επιβλέπουσα)

Αιμίλιος Καμπουρόπουλος

Ανδρέας Φλώρος

Περίληψη:

Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής ορίστηκε ως « Ανάκτηση και εξόρυξη γνώσης από μουσικά συμβολικά δεδομένα » και οροθετείται στο επιστημονικό πλαίσιο έρευνας που ονομάζεται Music Information Retrieval (MIR). H διεπιστημονική κοινότητα (MIR) ασχολείται με την εξαγωγή γνώσης από τη μουσική συνδυάζοντας πεδία όπως η ακαδημαϊκή μελέτη της μουσικής και η μηχανική μάθηση, ενώ με τον όρο συμβολικά δεδομένα εννοούμε κάθε καταγεγραμμένη πληροφορία η οποία προέρχεται είτε από φυσική (χειρόγραφη) μορφή όπως παρτιτούρες είτε από ψηφιακή όπως MIDI και MusicXML πρωτόκολλα. Η παρούσα ερευνητική κατεύθυνση εστιάζεται κυρίως στην αυτόματη σύνθεση μουσικής με χρήση Νευρωνικών Δικτύων Βαθιάς Μάθησης (Deep Learning) και ψηφιακών συμβολικών δεδομένων. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου αρχιτεκτονικής Νευρωνικών Δικτύων που θα εκπαιδεύεται με υπό συνθήκη μουσικές παραμέτρους που δεν μπορούν να μοντελοποιηθούν από τις τωρινές αρχιτεκτονικές. Στόχος είναι η δημιουργία ευφυών συστημάτων παραγωγής ρυθμικής μελωδίας (η οποία μπορεί να αναλυθεί σε τύμπανα, μπάσο και κιθάρα), το οποία θα λειτουργούν ως βοηθητικά εργαλεία για συνθέτες και μουσικούς.