Ευσταθία Καλλή

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Μοντελοποίηση συσχέτισης βιοδεικτών νευροεκφυλιστικών ασθενειών με θρεπτικές ουσίες

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Παναγιώτης Βλάμος (επιβλέπων)

Θεόδωρος Ανδρόνικος

Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Περίληψη:

Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκειμένου να μελετηθεί η πιθανή συσχέτιση μεταξύ των βιοδεικτών της νόσου Αlzheimer (ΝΑ) και συγκεκριμένων διατροφικών στοιχείων. Η πλειοψηφία των μελετών παρατήρησης έδειξε αρνητική συσχέτιση μεταξύ βιταμινών του συμπλέγματος Β καθώς και των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και της ΝΑ. Οι περισσότερες μελέτες περέμβασης υποστηρίζουν την ευεργετική και συνεργιστική δράση των παραπάνω θρεπτικών στοιχείων στα πρώιμα στάδια της νόσου, όπως προκύπτει από την μελέτη απεικονιστικών δεικτών (ΜRI, PET), βιολογικών δεικτών στο αίμα και στο ΕΝΥ. Αντιθέτως, η υψηλή πρόσληψη κορεσμένων και υδρογονωμένων λιπαρών φαίνεται να σχετίζεται θετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης της ΝΑ. Δεδομένου του ισχυρού ρόλου που διαδραματίζουν τα λιπίδια στην εξέλιξη της ΝΑ, προκύπτει η ανάγκη να αναλυθούν δεδομένα από το ερευνητικό πεδίο της λιπιδομικής. Η καινοτόμα αυτή προσέγγιση δύναται να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό εργαλείο της νόσου, επιτρέποντας να αναγνωριστούν και να ποσοτικοποιηθούν μεταβολίτες (ω-3 λιπαρά οξέα, ω-6 λιπαρά οξέα, DHA, οξειδωμένη LDL, ισοπροστάνια) στα βιουγρά κατά τα στάδια της νόσου. Ο απώτερος σκοπός της διατριβής είναι να συντελέσει στην πρώιμη διάγνωση και θεραπεία της ΝΑ. Με την σημαντικότατη συμβολή της βιοπληροφορικής και του εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου , προσεγγίζεται ολιστικά η εξατομικευμένη θεραπεία και η έγκαιρη τροποποίηση των περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου της ΝΑ.