Μαριάννα Δάλκου

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Συμπεριφορική Ανάλυση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Φοίβος Μυλωνάς (επιβλέπων)

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου

Ελβίρα Μασούρα

Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να διερευνηθεί εάν οι προβαλλόμενες συμπεριφορές των χρηστών, συνάδουν με τις συμπεριφορές τους στην πραγματική τους ζωή, καθώς και ο βαθμός στον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν ή/και προβλέπουν την υιοθέτηση συμπεριφορών.